Mitä partio on?

Partio on harrastustoimintaa, jonka pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7-22-vuotiaat lapset ja nuoret. Partio-ohjelmaa järjestetään eri ikäkausissa kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Partion ikäkaudet ovat 7-9-vuotiaat sudenpennut, 10-12-vuotiaat seikkailijat, 12-15-vuotiaat tarpojat, 15-17-vuotiaat samoajat sekä 18-22-vuotiaat vaeltajat. Yli 22-vuotiaat aikuiset toimivat partiossa johtajatehtävissä ja mahdollistavat näin nuorempien partiolaisten harrastuksen. Myös monet nuoret samoajaikäisestä lähtien toimivat lippukunnassa johtajatehtävissä.

Lippukuntatasolla partiotoiminta koostuu viikoittaisista partioryhmien kokoontumisista, leiristä, retkistä ja muista partiotapahtumista. Partiossa liikutaan ja retkeillään luonnossa, harjoitellaan erilaisia kädentaitoja halkojen hakkuusta ruuanlaittoon, harjoitellaan ryhmässä toimimista, leikitään ja pelataan, opetellaan ottamaan vastuuta itsestä ja muista ja tutustutaan muihin partiolaisiin Suomessa ja maailmalla.

Suomen Partiolaisten Peruskirja määrittelee partion suuntaviivat ja tavoitteet ja on partion maailmanjärjestöjen hyväksymä. Suomen Partiolaisten Peruskirjaa lainaten “Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.”

 

Mitä partiossa tehdään?

Opettelemme kaikenlaisia taitoja, joita lapsi, nuori ja aikuinen tarvitsee luonnossa liikkuessaan ja muuallakin. Käden taidot, ensiapu ja itseluottamus kuuluvat toimintaan. Opimme yhdessä ryhmissä tekemällä. Partio-ohjelman mukaisesti kasvamme vastuuseen itsestämme, toisista ja ympäristöstämme.